Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt

Dyddiadur

No events

Links

 

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Cyng. Gareth Lloyd (Cadeirydd)

Cyng. Brian Davies

 

Rhieni Llywodraethwyr

Mrs Gwenllian Jones

Dr Thomas Lloyd

Mrs Wendy Jenkins

Mrs Neris Davies

 

Llywodraethwyr Cymunedol

Mrs Carys Taylor (Is-gadeirydd)

Ms Mair Rees

 

Prifathro Llywodraethwyr

Ms Nia Lloyd Thomas

 

Athro/Athrawes Llywodraethwyr

Mrs Donna Thomas

Miss Janet Phillips

 

Staff Llywodraethwyr

Mrs Gwyneth Thomas