Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt

Dyddiadur

No events

Links

Canllawiau Tywydd Garw.

  1. Yn dilyn penderfyniad i gau’r ysgol gan y Pennaeth/Cadeirydd y Corff Llywodraethwyr byddwch yn derbyn y wybodaeth angenrheidiol drwy neges destun, tudalen Trydar a thudalen ‘Facebook’ yr ysgol.
  2. Bydd yna gyhoeddiad ar Radio Ceredigion (103.3 FM) ac ar wefan  Awdurdod Ceredigion.
  3. Gan fod difrifoldeb tywydd  garw yn medru gwahaniaethu o ardal i ardal, os ydych yn teimlo mewn unrhyw berygl a bod angen casglu eich plentyn, cysylltwch gyda’r ysgol.
  4. Er mwyn  diogelwch pawb, yn ddisgyblion, rhieni/gwarchodwyr a staff yr ysgol a wnewch chi sicrhau eich bod wedi gwneud trefniadau o flaen llaw a bod rhywun yn medru casglu eich plentyn o’r ysgol ar fyr rybudd. Bydd angen hysbysu'r ysgol  o'r person cyfrifol a fydd yn casglu eich plentyn os yn wahanol i'r arfer.