Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt

Dyddiadur

No events

Links

Pennaeth  - Ms Nia Lloyd Thomas

Dirprwy Pennaeth - Mrs Donna Thomas

 

Dosbarth Cae Lloi Bach, Bach (Meithrin)

Athrawes - Miss Janet Phillips

 

Dosbarth Cae Lloi Bach (Derbyn)

Athrawes - Miss Janet Phillips

 

Dosbarth Cae Gwair (Blwyddyn 1 a 2)

Athrawes - Mrs Ceirios Gruffudd 

 

Dosbarth Cae  Penlôn (Blwyddyn 3 a 4)

Athrawes - Miss Lauren Parry

 

Dosbarth Cae  Trolôn (Blwyddyn 5 a 6)

Athrawes - Mrs Donna Thomas

 

Cynorthwywyr Cynnal Dysgu-

Miss Delyth, Miss Jess, Miss Angharad, Miss Amanda, Miss Marie, Miss Natalie, Miss Catrin, Miss Gwyneth, Miss Christine, a Miss Gwawr.

 

Pennaeth Cyfnod Sylfaen - Ms Nia Lloyd Thomas

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2 - Mrs Donna Thomas

Cyd-lynnydd Anghenion Dysgu Ychwanegol - Miss Janet Phillips

 

Ysgrifennyddes

 

Gofalwr

Staff y Gegin - Mrs Janice Davies a Mrs Claire Thomas