Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt

Dyddiadur

No events

Links

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth Cae Lloi Bach,Bach. (Meithrin).

Athrawon a Chynorthwywyr

Miss Janet Phillips, Mrs. Jessica Hill a Mrs.Delyth Morgan-Davies

Gwaith Cartref

Nid yw’r disgyblion yn derbyn gwaith cartref ffurfiol. Er hyn mae yna ‘apps’ a gwefannau gwych ar gael er mwyn datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd eich plentyn/plant. Gweler adran ‘Y Plant’ am ragor o wybodaeth.

Addysg Gorfforol

Mae sesiwn Addysg Gorfforol bob bore Iau. Gofynnwn i’r disgyblion wisgo crys T gwyn a throwsus byr du gan eu gosod mewn bag pwrpasol.

Labelu dillad

Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau eich bod wedi labelu holl ddillad ac esgidiau eich plentyn.

Thema

Thema y tymor yw 'Cyw'.

Cofiwch edrych ar ein tudalen Trydar er mwyn dilyn hynt a helynt y Dosbarth Cae Lloi Bach,Bach!