Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt

Dyddiadur

No events

Links

Croeso cynnes i chi i dudalen Dosbarth Cae Gwair. 
 
Athrawon a Chynorthwywyr

Mrs. Ceirios Gruffudd, Mrs. Amanda McCreadie, Mrs. Angharad Harries.

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Mercher a gofynnwn i’ch plentyn ei ddychwelyd i’r ysgol ar y bore Llun canlynol.  Gofynnwn i’ch plentyn ddefnyddio pensil wrth gwblhau’r gwaith.

Yn ogystal mae yna ‘apps’ a gwefannau gwych ar gael er mwyn datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd eich plentyn. Gweler adran ‘Disgyblion' am ragor o wybodaeth.

Llyfrau Darllen

Byddwn yn ceisio newid gweithgareddau/ llyfrau darllen eich plentyn mor aml â phosib. Gofynnwn i chi arwyddo'r llyfr cyswllt wedi i chi ddarllen gyda’ch plentyn.

Addysg Gorfforol

Mae sesiwn Addysg Gorfforol bob prynhawn Iau. Gofynnwn i’r disgyblion wisgo crys T gwyn a throwsus byr du, gellir gwisgo tracwisg mewn tywydd oer a ‘thrainers’ pan yn derbyn gwersi ar y llain astro. Bydd angen cadw'r dillad mewn bag pwrpasol.

Labelu dillad

Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau eich bod wedi labelu holl ddillad ac esgidiau eich plentyn.

Thema

Thema y Tymor yw 'Matilda'.

Cofiwch edrych ar ein tudalen Trydar er mwyn dilyn hynt a helynt Dosbarth Cae Gwair!