Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt

Dyddiadur

No events

Links

Cyngor Ysgol Bro Siôn Cwilt

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol 2016/2017.

Hoffech wybod mwy am ein Cyngor Ysgol?

Rydym yn ddisgyblion o bob oed, Dosbarth Cae Lloi Bach (Derbyn) i Ddosbarth Trolôn (Bl. 5 a 6), sydd wedi cael ein hethol ar gychwyn blwyddyn gan blant ein dosbarthiadau i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd y Cyngor Ysgol. Mae gan bob dosbarth flwch ac mae pob croeso i’r plant gofnodi ar bapur eu sylwadau neu syniadau ar gyfer yr ysgol gan yna eu postio ym mlwch y Cyngor Ysgol. Rydym yn cyfarfod yn fisol o dan oruchwiliaeth Ms.N.Lloyd Thomas er mwyn trafod cynnwys y bocsys. Wedi’r cyfarfod, mae Cadeirydd Cyngor Ysgol Bro Siôn Cwilt yn adrodd yn ôl i weddill yr ysgol.

Rydym hefyd yn trefnu gweithgareddau amrywiol, cyfweld ar gyfer swyddi sydd yn codi o fewn yr ysgol ac mae’r Cadeirydd, Trysorydd a’r Ysgrifennydd yn adrodd i’r Corff Llywodraethol o leiaf unwaith y flwyddyn.

Dyma ni!

 

Cadeirydd: Ffion Davies

Is-gadeirydd: Gwenllian Evans

Trysorydd: Preston Wells

Is-drysorydd: Thomas Mason

Ysgrifennydd: Siôn Lloyd

Is-ysgrifennydd: Osian Taylor

Cynrychiolwyr o bob blwyddyn:

Blwyddyn 4 - Beri Tomkins a Tomos McGinty

Blwyddyn 3 - Ianto Lloyd a Anest Jones

Blwyddyn 2 - Rhun Richards a Aimee Tudball

Blwyddyn 1 - Logan Bliss a Nina Ladd

Derbyn - Morgan Davies a Beca Williams