Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt

Dyddiadur

No events

Links

Yn Ysgol Bro Siôn Cwilt  rydym yn ymdrechu i fod yn gyfeillgar i’r amgylchedd. Mae’r rhaglen yn annog disgyblion i ymwneud â materion datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae disgyblion yn chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau a chyfranogi er mwyn lleihau effaith amgylcheddol yr ysgol. Un elfen o’r Rhaglen Eco-Sgolion yw sefydlu Eco-Bwyllgor, sef y grym sy’n gyrru’r prosiect yn ei flaen. Mae’r Cyngor Eco yn gyfrifol am benderfynu beth ddylem wneud  – er mwyn gwella tiroedd yr ysgol, arbed egni, lleihau gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu.

 

Cadeirydd: Osian Dafis

Ysgrifennydd: Eden Henley

Cynrychiolwyr o bob blwyddyn:

Blwyddyn 5 - Jack Lally a Elan Jones

Blwyddyn 4 - Erin Hallows a Noa Harries

Blwyddyn 3 - Osian Thomas a Medi Jenkins

Blwyddyn 2 - Peter Cooper a Cailtlin Bromley

Blwyddyn 1 - Claire Lloyd a Elfie Henley

Derbyn - Logan Rees a Malen Davies